1.       Generelt


1.1 I tillegg til det som angis i nedenstående punkter – og så vidt ikke annet særskilt skriftlig overensstemmelse mellom kunde og Elra – Gjelder de allmenne leveringsbetingelsene.

1.2 For eksisterende kunder gjelder de avtaler som allerede er inngått mellom Elra og de vilkår som allerede er inngått med hensyn på rabatter, betalingsvilkår, fraktmåte etc. styres av de organisasjonsnummer som angis i e-shop bestillingen.

1.3 Ved diskrepans mellom disse vilkårene og NL 01 kommer disse vilkårene foran.


2. Levering

2.1 Varer vil normalt bli ekspedert samme dag vi mottar bestillingen forutsatt av varen finnes på lager, og at bestillingen er mottatt i rimelig tid før f.eks. postavgang ca 1530.

2.2 For ikke lagerførte artikler sendes normalt en ordrebekreftelse med beregnet leveringstid 2 arbeidsdager etter den arbeidsdag da bestillingen har kommet ELRA i hende.

3. Pris og betaling

3.1 På ELRA sin hjemmeside og i dens katalog forekommer priser og avgifter eksklusiv moms og andre skatter samt eksklusiv eventuelle frakt- eller portokostnader.

3.2 ELRA forbeholder seg retten att når som helst innen Leveringsdag å justere under punktet 3.1 når det gjelder priser, forutsatt att kunden underrettes om det før levering. Kunden har da rett til innen en uke fra underrettelsen å heve kjøpet gjennom skriftlig forklaring.

3.3 Etter kreditsjekk sendes godset normalt med faktura med betalningsvilkår 15 dager netto. ELRA kan dessuten velge å sende godset i oppkrav.

3.4 Faktura sendes på leveringsdagen.


4. Forsinkelse med betalning

4.1
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.


Sort order: